Kolik času potřebujete na prohlídku veletrhu?

Na veletrhu budou střední školy prezentovat, jaké obory lze u nich studovat. Poprvé také budou prezentovat firmy, v jakých profesích u nich zaměstnanci pracují. Na stáncích si žáci mohou leccos vyzkoušet, promluvit si s budoucími spolužáky či zaměstnanci. Žáci by proto měli mít dostatek času, aby se na stáncích mohli informovat a zúčastnit se drobných soutěží apod.

Doporučujeme rezervovat si na výstavu minimálně tři hodiny, nechat žákům volný prostor pohybovat se po hale a navštívit, co je zajímá.

Prohlídku je nejlepší začít od hlavního vchodu, odkud se žáci vydají po vyznačených šipkách. Nic jim tak neunikne. Zastaví se u těch povolání, které je nejvíce zajímají, a můžou se o nich pobavit s lidmi na stánku.

Můžou si ale také nejprve projít celý veletrh, vše si prohlédnout, a pak se zase vrátit ke stánkům a profesím, které je obzvláště zaujaly. To znamená, že si halu projdou klidně dvakrát nebo i vícekrát.

Role učitele

Ačkoli hlavní je při výběru povolání vliv rodičů, i učitelé hrají v tomto důležitém momentě v životě každého člověka zásadní roli. Umí poradit, odhadnout, na co je kdo dobrý, co ho baví, co mu jde, kde se asi najde.

Pro učitele jsme připravili jednak pracovní sešit, jednak vzor dopisu, které si mohou stáhnout. Pracovní sešit slouží jako příprava a průvodce nitrem každého žáka. V jednotlivých kapitolách si srovná v hlavě, co má rád, co ho dokáže zaujmout, v čem se cítí silný v kramflecích. Na veletrh pak už přijde s konkrétnější představou o tom, na které stánky by se chtěl přednostně podívat.

Dopis mohou učitelé použít jako pozvánku pro rodiče svých žáků.

Připrav se na návštěvu Veletrhu povolání

Seznam povolání a plánek haly jsou důležití pomocníci pro dobrou orientaci ve výstavních prostorách. Najdeš v nich informace nezbytné k vyhledání stánku jednotlivých vystavovatelů, plus detailní popis příslušných povolání.

Kromě toho v nich zjistíš, které obory (povolání) se učí na které střední škole a ve kterých firmách v našem regionu se pak můžeš uplatnit.

Před návštěvou Veletrhu povolání je důležité, abys

 • uměl/a dobře popsat profesní oblast, která se ti nejvíce líbí,
 • znal/a své silné stránky a věděl/a, na co máš talent,
 • věděl/a, kde můžeš získat informace,
 • věděl/a, o kterých profesích se chceš dozvědět více,
 • se podíval/a, na kterých stáncích Veletrhu povolání budou prezentovány profese, které tě zajímají,
 • si připravil/a dotazy, které chceš při své návštěvě na veletrhu položit.

Pracovní sešit pro volbu povolání

Připravili jsme pro tebe podrobný pracovní sešit, který tě bude provázet celou výstavou. Pracovní sešit slouží nejen jako příprava na návštěvu výstavy, ale dá se používat během celého procesu výběru povolání.

Odkaz na pracovní sešit.

Která povolání jsou pro mě vhodná?

Chceš se předem ujistit, pro jaká povolání jsou tvé schopnosti a předpoklady vhodné?

Hodně Ti napoví Profitest, který ti sice nedá jasné doporučení jakou školu zvolit, ale určitě získáš podnět k přemýšlení o svých zájmech, předpokladech a silných stránkách, které můžeš vzít v úvahu při výběru svého dalšího vzdělání a budoucího povolání.

Pokud se rozhodneš test vyzkoušet, udělej si dostatečný časový prostor, zajisti si klid a vhodné podmínky pro soustředění.

Po vyhodnocení testu se dozvíš o sobě své nejsilnější stránky a dostaneš doporučení pro další studium. Který obor si nakonec zvolíš, je vždy jen na tobě a tvém rozhodnutí.

Také si můžeš prohlédnout veškerou nabídku oborů vzdělání, můžeš se podívat na videa, která ti pomohou získat představu o profesích a o pracovních prostředích.

Veškeré tyto informace získáš na stránkách www.infoabsolvent.cz, konkrétní profitest, který je zdarma pak na www.infoabsolvent.cz/Profitest.

Další odkazy, které by ti mohly pomoci s výběrem.

www.atlasskolstvi.cz – seznam středních škol a oborů v ČR

www.nsp.cz - všem dostupná databáze povolání spravovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

www.narodnikvalifikace.cz – informace o soustavě celostátně uznávaných profesních kvalifikací v ČR

Řadu z uvedených povolání najdeš přímo na Veletrhu povolání. Využij této možnosti a ověř si svůj výběr přímo na stáncích VPO.

Vyhledej si v seznamu povolání obor, který tě baví. Vyfiltrují se ti školy,kde můžeš daný obor studovat a seznam zaměstnavatelů, u kterých máš šanci po absolvování studia najít práci.
Pozor: ukazují se pouze školy a zaměstnavatelé, kteří se prezentovali na Veletrhu 2019, případně se přihlásili na Veletrh 2020.

Školy
Nette\InvalidArgumentException: No reference found for $exhibitor->related(exhibitor_active).

Nette\InvalidArgumentException

No reference found for $exhibitor->related(exhibitor_active). search►

Source file

File: .../src/Database/Table/SqlBuilder.php:680

670: $table = $keyMatch['key']; 671: $belongsTo = $this->conventions->getBelongsToReference($table, $keyMatch['throughColumn']); 672: if (!$belongsTo) { 673: throw new Nette\InvalidArgumentException("No reference found for \${$parent}->{$keyMatch['key']}."); 674: } 675: [, $primary] = $belongsTo; 676: 677: } else { 678: $hasMany = $this->conventions->getHasManyReference($parent, $keyMatch['key']); 679: if (!$hasMany) { 680: throw new Nette\InvalidArgumentException("No reference found for \${$parent}->related({$keyMatch['key']})."); 681: } 682: [$table, $primary] = $hasMany; 683: } 684: $column = $this->conventions->getPrimary($parent);

Call stack

 1. .../src/Database/Table/SqlBuilder.php:602 source  Nette\Database\Table\SqlBuilder->parseJoinsCb(arguments)

  592: ? [$table => $this->parameters['joinCondition'][$key]] 593: : []; 594: unset($tableJoins[$table], $this->expandingJoins[$table]); 595: } 596: } 597: 598: 599: protected function parseJoins(&$joins, &$query): void 600: { 601: $query = preg_replace_callback($this->getColumnChainsRegxp(), function (array $match) use (&$joins): string { 602: return $this->parseJoinsCb($joins, $match); 603: }, $query); 604: } 605: 606:
  $joins
  array ()
  
  $match
  
  
 2. inner-code Nette\Database\Table\SqlBuilder->Nette\Database\Table\{closure}(arguments)

  #0
  
  
 3. .../src/Database/Table/SqlBuilder.php:603 source  preg_replace_callback(arguments)

  593: : []; 594: unset($tableJoins[$table], $this->expandingJoins[$table]); 595: } 596: } 597: 598: 599: protected function parseJoins(&$joins, &$query): void 600: { 601: $query = preg_replace_callback($this->getColumnChainsRegxp(), function (array $match) use (&$joins): string { 602: return $this->parseJoinsCb($joins, $match); 603: }, $query); 604: } 605: 606: 607: private function getColumnChainsRegxp(): string
  $regex
  "~
  			(?P<chain> (?!\.) (?: [.:]? (?>[\w_]*[a-z][\w_]*) (\([\w_]*[a-z][\w_]*\))? ) *) \. (?P<column> (?>[\w_]*[a-z][\w_]*) | \* )
  		~xi" (136)
  
  $callback
  
  
  $subject
  " WHERE (:exhibitor_active.year.year = ? AND enabled >= ? AND :exhibitor_active.active >= ?) AND (exhibitor_type = ?)" (116)
  
 4. .../src/Database/Table/SqlBuilder.php:198 source  Nette\Database\Table\SqlBuilder->parseJoins(arguments)

  188: (array) $this->conventions->getPrimary($this->tableName) 189: ); 190: } 191: 192: $queryJoinConditions = $this->buildJoinConditions(); 193: $queryCondition = $this->buildConditions(); 194: $queryEnd = $this->buildQueryEnd(); 195: 196: $joins = []; 197: $finalJoinConditions = $this->parseJoinConditions($joins, $queryJoinConditions); 198: $this->parseJoins($joins, $queryCondition); 199: $this->parseJoins($joins, $queryEnd); 200: 201: if ($this->select) { 202: $querySelect = $this->buildSelect($this->select);
  $joins
  array ()
  
  $query
  " WHERE (:exhibitor_active.year.year = ? AND enabled >= ? AND :exhibitor_active.active >= ?) AND (exhibitor_type = ?)" (116)
  
 5. .../src/Database/Table/Selection.php:151 source  Nette\Database\Table\SqlBuilder->buildSelectQuery(arguments)

  141: */ 142: public function setPrimarySequence(string $sequence) 143: { 144: $this->primarySequence = $sequence; 145: return $this; 146: } 147: 148: 149: public function getSql(): string 150: { 151: return $this->sqlBuilder->buildSelectQuery($this->getPreviousAccessedColumns()); 152: } 153: 154: 155: /**
  $columns
  array ()
  
 6. .../src/Database/Table/Selection.php:535 source  Nette\Database\Table\Selection->getSql()

  525: return; 526: } 527: 528: $this->observeCache = $this; 529: 530: if ($this->primary === null && $this->sqlBuilder->getSelect() === null) { 531: throw new Nette\InvalidStateException('Table with no primary key requires an explicit select clause.'); 532: } 533: 534: try { 535: $result = $this->query($this->getSql()); 536: 537: } catch (Nette\Database\DriverException $exception) { 538: if (!$this->sqlBuilder->getSelect() && $this->previousAccessedColumns) { 539: $this->previousAccessedColumns = false;
 7. .../src/Database/Table/Selection.php:959 source  Nette\Database\Table\Selection->execute()

  949: $clone->setActive($active); 950: return $clone; 951: } 952: 953: 954: /********************* interface Iterator ****************d*g**/ 955: 956: 957: public function rewind(): void 958: { 959: $this->execute(); 960: $this->keys = array_keys($this->data); 961: reset($this->keys); 962: } 963:
 8. /var/www/clients/client3/web6/web/temp/cache/latte/Default-templates-exhib-list.latte--a30e41abe4.php:83 source  Nette\Database\Table\Selection->rewind()

  73: ?> 74: <div class="seznam"> 75: <?php 76: $iterations = 0; 77: foreach ($Exhibitors as $exhib) { 78: ?> <div class="exhibitor-type <?php echo LR\Filters::escapeHtmlAttr($exhib[0]->shortcut) /* line 22 */ ?>"> 79: <div class="header"><?php echo LR\Filters::escapeHtmlText($exhib[0]->name) /* line 23 */ ?></div> 80: <div class="exhibitors"> 81: <?php 82: $iterations = 0; 83: foreach ($exhib[1] as $ex) { 84: ?> <a href="<?php echo LR\Filters::escapeHtmlAttr(LR\Filters::safeUrl($ex->www)) /* line 26 */ ?>" target="_vystavovatel"><?php 85: echo LR\Filters::escapeHtmlText($ex->name) /* line 26 */ ?></a> 86: <?php 87: $iterations++;
 9. .../latte/src/Latte/Runtime/Template.php:258 source  Templatea30e41abe4->blockSeznam(arguments)

  248: } 249: 250: $block = reset($this->blockQueue[$name]); 251: if ($mod && $mod !== ($blockType = $this->blockTypes[$name])) { 252: if ($filter = (is_string($mod) ? Filters::getConvertor($blockType, $mod) : $mod)) { 253: echo $filter($this->capture(function () use ($block, $params): void { $block($params); }), $blockType); 254: return; 255: } 256: trigger_error("Including block $name with content type " . strtoupper($blockType) . ' into incompatible type ' . strtoupper($mod) . '.', E_USER_WARNING); 257: } 258: $block($params); 259: } 260: 261: 262: /**
  $_args
  
  
 10. /var/www/clients/client3/web6/web/temp/cache/latte/Default-templates-exhib-list.latte--a30e41abe4.php:50 source  Latte\Runtime\Template->renderBlock(arguments)

  40: <?php 41: $iterations++; 42: } 43: ?> 44: </optgroup> 45: <?php 46: $iterations++; 47: } 48: ?> 49: </select> 50: <div id="<?php echo htmlSpecialChars($this->global->snippetDriver->getHtmlId('seznam')) ?>"><?php $this->renderBlock('_seznam', $this->params) ?></div></div><?php 51: return get_defined_vars(); 52: } 53: 54:
  $name
  "_seznam" (7)
  
  $params
  
  
 11. .../latte/src/Latte/Runtime/Template.php:179 source  Templatea30e41abe4->main()

  169: // old accumulators for back compatibility 170: $this->params['_l'] = new \stdClass; 171: $this->params['_g'] = $this->global; 172: $this->params['_b'] = (object) ['blocks' => &$this->blockQueue, 'types' => &$this->blockTypes]; 173: if (isset($this->global->snippetDriver) && $this->global->snippetBridge->isSnippetMode()) { 174: if ($this->global->snippetDriver->renderSnippets($this->blockQueue, $this->params)) { 175: return; 176: } 177: } 178: 179: $this->main(); 180: } 181: 182: 183: /**
 12. .../latte/src/Latte/Runtime/Template.php:221 source  Latte\Runtime\Template->render()

  211: { 212: if ($mod instanceof \Closure) { 213: echo $mod($this->capture([$this, 'render']), $this->contentType); 214: } elseif ($mod && $mod !== $this->contentType) { 215: if ($filter = Filters::getConvertor($this->contentType, $mod)) { 216: echo $filter($this->capture([$this, 'render'])); 217: } else { 218: trigger_error("Including '$this->name' with content type " . strtoupper($this->contentType) . ' into incompatible type ' . strtoupper($mod) . '.', E_USER_WARNING); 219: } 220: } else { 221: $this->render(); 222: } 223: } 224: 225:
 13. /var/www/clients/client3/web6/web/temp/cache/latte/templates-Default-page.latte--3d76eb57c9.php:101 source  Latte\Runtime\Template->renderToContentType(arguments)

  91: if (!empty($section->content)) { 92: ?> 93: <div class="sekce page"> 94: <?php echo $section->content /* line 19 */ ?> 95: 96: </div> 97: <?php 98: } 99: elseif (!empty($section->template)) { 100: /* line 22 */ 101: $this->createTemplate(('templates/' . $section->template . '.latte'), $this->params, "include")->renderToContentType('html'); 102: } 103: elseif (count($section->related('block')) > 0) { 104: $iterations = 0; 105: foreach ($section->related('block')->order('ord') as $block) {
  $mod
  "html" (4)
  
 14. .../latte/src/Latte/Runtime/Template.php:258 source  Template3d76eb57c9->blockWrapper(arguments)

  248: } 249: 250: $block = reset($this->blockQueue[$name]); 251: if ($mod && $mod !== ($blockType = $this->blockTypes[$name])) { 252: if ($filter = (is_string($mod) ? Filters::getConvertor($blockType, $mod) : $mod)) { 253: echo $filter($this->capture(function () use ($block, $params): void { $block($params); }), $blockType); 254: return; 255: } 256: trigger_error("Including block $name with content type " . strtoupper($blockType) . ' into incompatible type ' . strtoupper($mod) . '.', E_USER_WARNING); 257: } 258: $block($params); 259: } 260: 261: 262: /**
  $_args
  
  
 15. /var/www/clients/client3/web6/web/temp/cache/latte/templates-Default-page.latte--3d76eb57c9.php:59 source  Latte\Runtime\Template->renderBlock(arguments)

  49: function blockTitle($_args) 50: { 51: extract($_args); 52: echo LR\Filters::escapeHtmlText($Content->title) /* line 2 */; 53: } 54: 55: 56: function blockContent($_args) 57: { 58: extract($_args); 59: $this->renderBlock('_wrapper', $this->params); 60: 61: } 62: 63:
  $name
  "_wrapper" (8)
  
  $params
  
  
 16. .../latte/src/Latte/Runtime/Template.php:258 source  Template3d76eb57c9->blockContent(arguments)

  248: } 249: 250: $block = reset($this->blockQueue[$name]); 251: if ($mod && $mod !== ($blockType = $this->blockTypes[$name])) { 252: if ($filter = (is_string($mod) ? Filters::getConvertor($blockType, $mod) : $mod)) { 253: echo $filter($this->capture(function () use ($block, $params): void { $block($params); }), $blockType); 254: return; 255: } 256: trigger_error("Including block $name with content type " . strtoupper($blockType) . ' into incompatible type ' . strtoupper($mod) . '.', E_USER_WARNING); 257: } 258: $block($params); 259: } 260: 261: 262: /**
  $_args
  
  
 17. /var/www/clients/client3/web6/web/temp/cache/latte/Presenters-templates-@layout.latte--7f9d41678c.php:88 source  Latte\Runtime\Template->renderBlock(arguments)

  78: $this->renderBlock('head', get_defined_vars()); 79: ?> 80: </head> 81: 82: <body> 83: <?php 84: /* line 47 */ 85: $this->createTemplate("header.latte", $this->params, "include")->renderToContentType('html'); 86: ?><div id="<?php echo htmlSpecialChars($this->global->snippetDriver->getHtmlId('flash')) ?>"><?php $this->renderBlock('_flash', $this->params) ?></div> <main id="content"> 87: <?php 88: $this->renderBlock('content', $this->params, 'html'); 89: ?> 90: </main> 91: <div id="modal" class="modal modal-img"> 92: <span class="close">&times;</span>
  $name
  "content" (7)
  
  $params
  
  
  $mod
  "html" (4)
  
 18. .../latte/src/Latte/Runtime/Template.php:179 source  Template7f9d41678c->main()

  169: // old accumulators for back compatibility 170: $this->params['_l'] = new \stdClass; 171: $this->params['_g'] = $this->global; 172: $this->params['_b'] = (object) ['blocks' => &$this->blockQueue, 'types' => &$this->blockTypes]; 173: if (isset($this->global->snippetDriver) && $this->global->snippetBridge->isSnippetMode()) { 174: if ($this->global->snippetDriver->renderSnippets($this->blockQueue, $this->params)) { 175: return; 176: } 177: } 178: 179: $this->main(); 180: } 181: 182: 183: /**
 19. .../latte/src/Latte/Runtime/Template.php:157 source  Latte\Runtime\Template->render()

  147: if ($this->referenceType === 'import') { 148: if ($this->parentName) { 149: $this->createTemplate($this->parentName, [], 'import')->render(); 150: } 151: return; 152: 153: } elseif ($this->parentName) { // extends 154: ob_start(function () {}); 155: $params = $this->main(); 156: ob_end_clean(); 157: $this->createTemplate($this->parentName, $params, 'extends')->render(); 158: return; 159: 160: } elseif (!empty($this->params['_renderblock'])) { // single block rendering 161: $tmp = $this;
 20. .../vendor/latte/latte/src/Latte/Engine.php:75 source  Latte\Runtime\Template->render()

  65: $this->filters = new Runtime\FilterExecutor; 66: } 67: 68: 69: /** 70: * Renders template to output. 71: */ 72: public function render(string $name, array $params = [], string $block = null): void 73: { 74: $this->createTemplate($name, $params + ['_renderblock' => $block]) 75: ->render(); 76: } 77: 78: 79: /**
 21. .../Bridges/ApplicationLatte/Template.php:50 source  Latte\Engine->render(arguments)

  40: { 41: return $this->latte; 42: } 43: 44: 45: /** 46: * Renders template to output. 47: */ 48: public function render(string $file = null, array $params = []): void 49: { 50: $this->latte->render($file ?: $this->file, $params + $this->params); 51: } 52: 53: 54: /**
  $name
  "/var/www/clients/client3/web6/web/app/FrontModule/Presenters/templates/Default/page.latte" (89)
  
  $params
  
  
 22. .../Application/Responses/TextResponse.php:50 source  Nette\Bridges\ApplicationLatte\Template->render()

  40: return $this->source; 41: } 42: 43: 44: /** 45: * Sends response to output. 46: */ 47: public function send(Nette\Http\IRequest $httpRequest, Nette\Http\IResponse $httpResponse): void 48: { 49: if ($this->source instanceof Nette\Application\UI\ITemplate) { 50: $this->source->render(); 51: 52: } else { 53: echo $this->source; 54: }
 23. .../src/Application/Application.php:157 source  Nette\Application\Responses\TextResponse->send(arguments)

  147: } 148: $this->onPresenter($this, $this->presenter); 149: $response = $this->presenter->run(clone $request); 150: 151: if ($response instanceof Responses\ForwardResponse) { 152: $request = $response->getRequest(); 153: goto process; 154: } 155: 156: $this->onResponse($this, $response); 157: $response->send($this->httpRequest, $this->httpResponse); 158: } 159: 160: 161: public function processException(\Throwable $e): void
  $httpRequest
  
  
  $httpResponse
  
  
 24. .../src/Application/Application.php:85 source  Nette\Application\Application->processRequest(arguments)

  75: } 76: 77: 78: /** 79: * Dispatch a HTTP request to a front controller. 80: */ 81: public function run(): void 82: { 83: try { 84: $this->onStartup($this); 85: $this->processRequest($this->createInitialRequest()); 86: $this->onShutdown($this); 87: 88: } catch (\Throwable $e) { 89: $this->onError($this, $e);
  $request
  
  
 25. .../clients/client3/web6/web/www/index.php:15 source  Nette\Application\Application->run()

  5: require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php'; 6: 7: define('_FILES_', __DIR__ . '/files/'); 8: define('_FILES_SECURED_', __DIR__ . '/../files/'); 9: define('_CSS_', __DIR__ . '/css/'); 10: define('_JS_', __DIR__ . '/js/'); 11: 12: App\Bootstrap::boot() 13: ->createContainer() 14: ->getByType(Nette\Application\Application::class) 15: ->run(); 16:

Last muted error

Warning: fopen(/var/www/clients/client3/web6/web/app/../temp/cache/_Nette.Database.f2959f1b9a417ae97c1aea3f0f0c309f/_13c6b06aed2e9a5e91361a2dd27634e0): failed to open stream: No such file or directory

.../src/Caching/Storages/FileStorage.php:298

288: } 289: } 290: } 291: 292: 293: /** 294: * Reads cache data from disk. 295: */ 296: protected function readMetaAndLock(string $file, int $lock): ?array 297: { 298: $handle = @fopen($file, 'r+b'); // @ - file may not exist 299: if (!$handle) { 300: return null; 301: } 302:

Nette Application

Requests


Presenter


		

Environment

$_SERVER

PATH
"/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin" (60)
TEMP
"/var/www/clients/client3/web6/tmp" (33)
TMPDIR
"/var/www/clients/client3/web6/tmp" (33)
TMP
"/var/www/clients/client3/web6/tmp" (33)
HOSTNAME
""
USER
"web6" (4)
HOME
"/var/www/clients/client3/web6" (29)
ORIG_SCRIPT_NAME
"/php-fcgi" (9)
ORIG_PATH_TRANSLATED
"/var/www/clients/client3/web6/web/www/index.php" (47)
ORIG_PATH_INFO
"/www/index.php" (14)
ORIG_SCRIPT_FILENAME
"/var/www/clients/client3/web6/cgi-bin/php-fcgi-*-443-vp.sspu-opava.eu" (69)
SCRIPT_NAME
"/www/index.php" (14)
REQUEST_URI
"/skoly" (6)
QUERY_STRING
""
REQUEST_METHOD
"GET" (3)
SERVER_PROTOCOL
"HTTP/1.1" (8)
GATEWAY_INTERFACE
"CGI/1.1" (7)
REDIRECT_URL
"/www/index.php" (14)
REMOTE_PORT
"36804" (5)
SCRIPT_FILENAME
"/var/www/clients/client3/web6/web/www/index.php" (47)
SERVER_ADMIN
"webmaster@vp.sspu-opava.eu" (26)
CONTEXT_DOCUMENT_ROOT
"/var/www/clients/client3/web6/cgi-bin/php-fcgi-*-443-vp.sspu-opava.eu" (69)
CONTEXT_PREFIX
"/php-fcgi" (9)
REQUEST_SCHEME
"https" (5)
DOCUMENT_ROOT
"/var/www/clients/client3/web6/web" (33)
REMOTE_ADDR
"44.200.137.63" (13)
SERVER_PORT
"443" (3)
SERVER_ADDR
"213.155.227.119" (15)
SERVER_NAME
"vp.sspu-opava.eu" (16)
SERVER_SOFTWARE
"Apache/2.4.10 (Debian)" (22)
SERVER_SIGNATURE
"<address>Apache/2.4.10 (Debian) Server at vp.sspu-opava.eu Port 443</address>
" (78)
HTTP_CONNECTION
"Keep-Alive" (10)
HTTP_HOST
"vp.sspu-opava.eu" (16)
HTTP_ACCEPT_ENCODING
"br,gzip" (7)
HTTP_IF_MODIFIED_SINCE
"Sat, 25 Sep 2021 20:44:06 GMT" (29)
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE
"en-US,en;q=0.5" (14)
HTTP_ACCEPT
"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8" (63)
HTTP_USER_AGENT
"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)" (40)
SSL_TLS_SNI
"vp.sspu-opava.eu" (16)
HTTPS
"on" (2)
SCRIPT_URI
"https://vp.sspu-opava.eu/skoly" (30)
SCRIPT_URL
"/skoly" (6)
REDIRECT_STATUS
"200" (3)
REDIRECT_HANDLER
"php-fcgi" (8)
REDIRECT_SSL_TLS_SNI
"vp.sspu-opava.eu" (16)
REDIRECT_HTTPS
"on" (2)
REDIRECT_SCRIPT_URI
"https://vp.sspu-opava.eu/skoly" (30)
REDIRECT_SCRIPT_URL
"/skoly" (6)
REDIRECT_REDIRECT_STATUS
"200" (3)
REDIRECT_REDIRECT_SSL_TLS_SNI
"vp.sspu-opava.eu" (16)
REDIRECT_REDIRECT_HTTPS
"on" (2)
REDIRECT_REDIRECT_SCRIPT_URI
"https://vp.sspu-opava.eu/skoly" (30)
REDIRECT_REDIRECT_SCRIPT_URL
"/skoly" (6)
REDIRECT_REDIRECT_REDIRECT_STATUS
"200" (3)
REDIRECT_REDIRECT_REDIRECT_SSL_TLS_SNI
"vp.sspu-opava.eu" (16)
REDIRECT_REDIRECT_REDIRECT_HTTPS
"on" (2)
REDIRECT_REDIRECT_REDIRECT_SCRIPT_URI
"https://vp.sspu-opava.eu/skoly" (30)
REDIRECT_REDIRECT_REDIRECT_SCRIPT_URL
"/skoly" (6)
FCGI_ROLE
"RESPONDER" (9)
PHP_SELF
"/www/index.php" (14)
REQUEST_TIME_FLOAT
1664597685.76744
REQUEST_TIME
1664597685

$_SESSION

__NFNette Session

Nette Session

Nette.Application/requests

Nette.Http.UserStorage/

Constants

_FILES_
"/var/www/clients/client3/web6/web/www/files/" (44)
_FILES_SECURED_
"/var/www/clients/client3/web6/web/www/../files/" (47)
_CSS_
"/var/www/clients/client3/web6/web/www/css/" (42)
_JS_
"/var/www/clients/client3/web6/web/www/js/" (41)

Configuration options


Configuration

bcmath

BCMath support enabled
DirectiveLocal ValueMaster Value
bcmath.scale00

bz2

BZip2 Support Enabled
Stream Wrapper support compress.bzip2://
Stream Filter support bzip2.decompress, bzip2.compress
BZip2 Version 1.0.6, 6-Sept-2010

calendar

Calendar support enabled

cgi-fcgi

php-fpm active
DirectiveLocal ValueMaster Value
cgi.discard_path00
cgi.fix_pathinfo11
cgi.force_redirect11
cgi.nph00
cgi.redirect_status_envno valueno value
cgi.rfc2616_headers00
fastcgi.error_headerno valueno value
fastcgi.logging11
fpm.configno valueno value

Core

PHP Version 7.1.8
DirectiveLocal ValueMaster Value
allow_url_fopenOnOn
allow_url_includeOffOff
arg_separator.input&&
arg_separator.output&&
auto_append_fileno valueno value
auto_globals_jitOnOn
auto_prepend_fileno valueno value
browscapno valueno value
default_charsetUTF-8UTF-8
default_mimetypetext/htmltext/html
disable_classesno valueno value
disable_functionsno valueno value
display_errorsOnOff
display_startup_errorsOffOff
doc_rootno valueno value
docref_extno valueno value
docref_rootno valueno value
enable_dlOffOff
enable_post_data_readingOnOn
error_append_stringno valueno value
error_logno valueno value
error_prepend_stringno valueno value
error_reporting3276722527
expose_phpOnOn
extension_dir/opt/php-7.1/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20160303/opt/php-7.1/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20160303
file_uploadsOnOn
hard_timeout22
highlight.comment#998; font-style: italic#FF8000
highlight.default#000#0000BB
highlight.html#06B#000000
highlight.keyword#D24; font-weight: bold#007700
highlight.string#080#DD0000
html_errorsOffOn
ignore_repeated_errorsOffOff
ignore_repeated_sourceOffOff
ignore_user_abortOffOff
implicit_flushOffOff
include_path.:/opt/php-7.1/lib/php.:/opt/php-7.1/lib/php
input_encodingno valueno value
internal_encodingno valueno value
log_errorsOffOn
log_errors_max_len10241024
mail.add_x_headerOnOn
mail.force_extra_parametersno valueno value
mail.logno valueno value
max_execution_time3030
max_file_uploads2020
max_input_nesting_level6464
max_input_time6060
max_input_vars10001000
memory_limit128M128M
open_basedir/var/www/clients/client3/web6/web:/var/www/clients/client3/web6/private:/var/www/clients/client3/web6/tmp:/var/www/vp.sspu-opava.eu/web:/srv/www/vp.sspu-opava.eu/web:/usr/share/php5:/usr/share/php:/tmp:/usr/share/phpmyadmin:/etc/phpmyadmin:/var/lib/phpmyadmin:/dev/random:/dev/urandom/var/www/clients/client3/web6/web:/var/www/clients/client3/web6/private:/var/www/clients/client3/web6/tmp:/var/www/vp.sspu-opava.eu/web:/srv/www/vp.sspu-opava.eu/web:/usr/share/php5:/usr/share/php:/tmp:/usr/share/phpmyadmin:/etc/phpmyadmin:/var/lib/phpmyadmin:/dev/random:/dev/urandom
output_buffering40964096
output_encodingno valueno value
output_handlerno valueno value
post_max_size100M100M
precision1414
realpath_cache_size4096K4096K
realpath_cache_ttl120120
register_argc_argvOffOff
report_memleaksOnOn
report_zend_debugOnOn
request_orderGPGP
sendmail_fromno valueno value
sendmail_path/usr/sbin/sendmail -t -i -f webmaster@vp.sspu-opava.eu/usr/sbin/sendmail -t -i -f webmaster@vp.sspu-opava.eu
serialize_precision-1-1
short_open_tagOffOff
SMTPlocalhostlocalhost
smtp_port2525
sql.safe_modeOffOff
sys_temp_dirno valueno value
track_errorsOffOff
unserialize_callback_funcno valueno value
upload_max_filesize100M100M
upload_tmp_dir/var/www/clients/client3/web6/tmp/var/www/clients/client3/web6/tmp
user_dirno valueno value
user_ini.cache_ttl300300
user_ini.filename.user.ini.user.ini
variables_orderGPCSGPCS
xmlrpc_error_number00
xmlrpc_errorsOffOff
zend.assertions-1-1
zend.detect_unicodeOnOn
zend.enable_gcOnOn
zend.multibyteOffOff
zend.script_encodingno valueno value
zend.signal_checkOffOff

ctype

ctype functions enabled

curl

cURL support enabled
cURL Information 7.38.0
Age 3
Features
AsynchDNS Yes
CharConv No
Debug No
GSS-Negotiate No
IDN Yes
IPv6 Yes
krb4 No
Largefile Yes
libz Yes
NTLM Yes
NTLMWB Yes
SPNEGO Yes
SSL Yes
SSPI No
TLS-SRP Yes
HTTP2 No
GSSAPI Yes
Protocols dict, file, ftp, ftps, gopher, http, https, imap, imaps, ldap, ldaps, pop3, pop3s, rtmp, rtsp, scp, sftp, smtp, smtps, telnet, tftp
Host x86_64-pc-linux-gnu
SSL Version OpenSSL/1.0.1t
ZLib Version 1.2.8
libSSH Version libssh2/1.4.3

date

date/time support enabled
"Olson" Timezone Database Version 2017.2
Timezone Database internal
Default timezone Europe/Prague
DirectiveLocal ValueMaster Value
date.default_latitude31.766731.7667
date.default_longitude35.233335.2333
date.sunrise_zenith90.58333390.583333
date.sunset_zenith90.58333390.583333
date.timezoneEurope/Pragueno value

dom

DOM/XML enabled
DOM/XML API Version 20031129
libxml Version 2.9.1
HTML Support enabled
XPath Support enabled
XPointer Support enabled
Schema Support enabled
RelaxNG Support enabled

exif

EXIF Support enabled
EXIF Version 1.4 $Id: 8bdc0c8f27c2c9dd1f7551f1f9fe3ab57a06a4b1 $
Supported EXIF Version 0220
Supported filetypes JPEG,TIFF
DirectiveLocal ValueMaster Value
exif.decode_jis_intelJISJIS
exif.decode_jis_motorolaJISJIS
exif.decode_unicode_intelUCS-2LEUCS-2LE
exif.decode_unicode_motorolaUCS-2BEUCS-2BE
exif.encode_jisno valueno value
exif.encode_unicodeISO-8859-15ISO-8859-15

fileinfo

fileinfo support enabled
version 1.0.5
libmagic 522

filter

Input Validation and Filtering enabled
Revision $Id: cdc5e15bb616f10210b94ecd8789e66c927a375f $
DirectiveLocal ValueMaster Value
filter.defaultunsafe_rawunsafe_raw
filter.default_flagsno valueno value

ftp

FTP support enabled
FTPS support enabled

gd

GD Support enabled
GD Version bundled (2.1.0 compatible)
FreeType Support enabled
FreeType Linkage with freetype
FreeType Version 2.5.2
GIF Read Support enabled
GIF Create Support enabled
JPEG Support enabled
libJPEG Version 6b
PNG Support enabled
libPNG Version 1.2.50
WBMP Support enabled
XBM Support enabled
DirectiveLocal ValueMaster Value
gd.jpeg_ignore_warning11

gettext

GetText Support enabled

hash

hash support enabled
Hashing Engines md2 md4 md5 sha1 sha224 sha256 sha384 sha512/224 sha512/256 sha512 sha3-224 sha3-256 sha3-384 sha3-512 ripemd128 ripemd160 ripemd256 ripemd320 whirlpool tiger128,3 tiger160,3 tiger192,3 tiger128,4 tiger160,4 tiger192,4 snefru snefru256 gost gost-crypto adler32 crc32 crc32b fnv132 fnv1a32 fnv164 fnv1a64 joaat haval128,3 haval160,3 haval192,3 haval224,3 haval256,3 haval128,4 haval160,4 haval192,4 haval224,4 haval256,4 haval128,5 haval160,5 haval192,5 haval224,5 haval256,5
MHASH support Enabled
MHASH API Version Emulated Support

iconv

iconv support enabled
iconv implementation glibc
iconv library version 2.19
DirectiveLocal ValueMaster Value
iconv.input_encodingno valueno value
iconv.internal_encodingno valueno value
iconv.output_encodingno valueno value

imap

IMAP c-Client Version 2007f
SSL Support enabled
Kerberos Support enabled

json

json support enabled
json version 1.5.0

libxml

libXML support active
libXML Compiled Version 2.9.1
libXML Loaded Version 20901
libXML streams enabled

mbstring

Multibyte Support enabled
Multibyte string engine libmbfl
HTTP input encoding translation disabled
libmbfl version 1.3.2
oniguruma version 5.9.6
mbstring extension makes use of "streamable kanji code filter and converter", which is distributed under the GNU Lesser General Public License version 2.1.
Multibyte (japanese) regex support enabled
Multibyte regex (oniguruma) backtrack check On
Multibyte regex (oniguruma) version 5.9.6
DirectiveLocal ValueMaster Value
mbstring.detect_orderno valueno value
mbstring.encoding_translationOffOff
mbstring.func_overload00
mbstring.http_inputno valueno value
mbstring.http_outputno valueno value
mbstring.http_output_conv_mimetypes^(text/|application/xhtml\+xml)^(text/|application/xhtml\+xml)
mbstring.internal_encodingno valueno value
mbstring.languageneutralneutral
mbstring.strict_detectionOffOff
mbstring.substitute_characterno valueno value

mcrypt

mcrypt supportenabled
mcrypt_filter supportenabled
Version 2.5.8
Api No 20021217
Supported ciphers cast-128 gost rijndael-128 twofish arcfour cast-256 loki97 rijndael-192 saferplus wake blowfish-compat des rijndael-256 serpent xtea blowfish enigma rc2 tripledes
Supported modes cbc cfb ctr ecb ncfb nofb ofb stream
DirectiveLocal ValueMaster Value
mcrypt.algorithms_dirno valueno value
mcrypt.modes_dirno valueno value

mysqli

MysqlI Supportenabled
Client API library version mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 - $Id: b396954eeb2d1d9ed7902b8bae237b287f21ad9e $
Active Persistent Links 0
Inactive Persistent Links 0
Active Links 0
DirectiveLocal ValueMaster Value
mysqli.allow_local_infileOnOn
mysqli.allow_persistentOnOn
mysqli.default_hostno valueno value
mysqli.default_port33063306
mysqli.default_pwno valueno value
mysqli.default_socket/var/run/mysqld/mysqld.sock/var/run/mysqld/mysqld.sock
mysqli.default_userno valueno value
mysqli.max_linksUnlimitedUnlimited
mysqli.max_persistentUnlimitedUnlimited
mysqli.reconnectOffOff
mysqli.rollback_on_cached_plinkOffOff

mysqlnd

mysqlndenabled
Version mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 - $Id: b396954eeb2d1d9ed7902b8bae237b287f21ad9e $
Compression supported
core SSL supported
extended SSL supported
Command buffer size 4096
Read buffer size 32768
Read timeout 31536000
Collecting statistics Yes
Collecting memory statistics No
Tracing n/a
Loaded plugins mysqlnd,debug_trace,auth_plugin_mysql_native_password,auth_plugin_mysql_clear_password,auth_plugin_sha256_password
API Extensions pdo_mysql,mysqli
mysqlnd statistics
bytes_sent 879150
bytes_received 3364460
packets_sent 13052
packets_received 83851
protocol_overhead_in 335404
protocol_overhead_out 52208
bytes_received_ok_packet 0
bytes_received_eof_packet 0
bytes_received_rset_header_packet 54639
bytes_received_rset_field_meta_packet 0
bytes_received_rset_row_packet 32027
bytes_received_prepare_response_packet 1870478
bytes_received_change_user_packet 1359785
packets_sent_command 6374
packets_received_ok 0
packets_received_eof 0
packets_received_rset_header 6071
packets_received_rset_field_meta 0
packets_received_rset_row 6223
packets_received_prepare_response 42632
packets_received_change_user 28621
result_set_queries 6071
non_result_set_queries 152
no_index_used 2154
bad_index_used 0
slow_queries 0
buffered_sets 6071
unbuffered_sets 0
ps_buffered_sets 0
ps_unbuffered_sets 0
flushed_normal_sets 0
flushed_ps_sets 0
ps_prepared_never_executed 0
ps_prepared_once_executed 0
rows_fetched_from_server_normal 22550
rows_fetched_from_server_ps 0
rows_buffered_from_client_normal 22550
rows_buffered_from_client_ps 0
rows_fetched_from_client_normal_buffered 22550
rows_fetched_from_client_normal_unbuffered 0
rows_fetched_from_client_ps_buffered 0
rows_fetched_from_client_ps_unbuffered 0
rows_fetched_from_client_ps_cursor 0
rows_affected_normal 0
rows_affected_ps 0
rows_skipped_normal 22550
rows_skipped_ps 0
copy_on_write_saved 0
copy_on_write_performed 0
command_buffer_too_small 0
connect_success 152
connect_failure 0
connection_reused 0
reconnect 0
pconnect_success 0
active_connections 18446744073709551466
active_persistent_connections 0
explicit_close 151
implicit_close 0
disconnect_close 0
in_middle_of_command_close 0
explicit_free_result 6071
implicit_free_result 0
explicit_stmt_close 0
implicit_stmt_close 0
mem_emalloc_count 0
mem_emalloc_amount 0
mem_ecalloc_count 0
mem_ecalloc_amount 0
mem_erealloc_count 0
mem_erealloc_amount 0
mem_efree_count 0
mem_efree_amount 0
mem_malloc_count 0
mem_malloc_amount 0
mem_calloc_count 0
mem_calloc_amount 0
mem_realloc_count 0
mem_realloc_amount 0
mem_free_count 0
mem_free_amount 0
mem_estrndup_count 0
mem_strndup_count 0
mem_estrdup_count 0
mem_strdup_count 0
mem_edupl_count 0
mem_dupl_count 0
proto_text_fetched_null 0
proto_text_fetched_bit 0
proto_text_fetched_tinyint 9082
proto_text_fetched_short 0
proto_text_fetched_int24 0
proto_text_fetched_int 29436
proto_text_fetched_bigint 5842
proto_text_fetched_decimal 0
proto_text_fetched_float 0
proto_text_fetched_double 0
proto_text_fetched_date 0
proto_text_fetched_year 0
proto_text_fetched_time 0
proto_text_fetched_datetime 608
proto_text_fetched_timestamp 2
proto_text_fetched_string 54434
proto_text_fetched_blob 0
proto_text_fetched_enum 2740
proto_text_fetched_set 0
proto_text_fetched_geometry 0
proto_text_fetched_other 0
proto_binary_fetched_null 0
proto_binary_fetched_bit 0
proto_binary_fetched_tinyint 0
proto_binary_fetched_short 0
proto_binary_fetched_int24 0
proto_binary_fetched_int 0
proto_binary_fetched_bigint 0
proto_binary_fetched_decimal 0
proto_binary_fetched_float 0
proto_binary_fetched_double 0
proto_binary_fetched_date 0
proto_binary_fetched_year 0
proto_binary_fetched_time 0
proto_binary_fetched_datetime 0
proto_binary_fetched_timestamp 0
proto_binary_fetched_string 0
proto_binary_fetched_json 0
proto_binary_fetched_blob 0
proto_binary_fetched_enum 0
proto_binary_fetched_set 0
proto_binary_fetched_geometry 0
proto_binary_fetched_other 0
init_command_executed_count 0
init_command_failed_count 0
com_quit 151
com_init_db 0
com_query 6223
com_field_list 0
com_create_db 0
com_drop_db 0
com_refresh 0
com_shutdown 0
com_statistics 0
com_process_info 0
com_connect 0
com_process_kill 0
com_debug 0
com_ping 0
com_time 0
com_delayed_insert 0
com_change_user 0
com_binlog_dump 0
com_table_dump 0
com_connect_out 0
com_register_slave 0
com_stmt_prepare 0
com_stmt_execute 0
com_stmt_send_long_data 0
com_stmt_close 0
com_stmt_reset 0
com_stmt_set_option 0
com_stmt_fetch 0
com_deamon 0
bytes_received_real_data_normal 1130033
bytes_received_real_data_ps 0

openssl

OpenSSL support enabled
OpenSSL Library Version OpenSSL 1.0.1t 3 May 2016
OpenSSL Header Version OpenSSL 1.0.1t 3 May 2016
Openssl default config /usr/lib/ssl/openssl.cnf
DirectiveLocal ValueMaster Value
openssl.cafileno valueno value
openssl.capathno valueno value

pcntl

pcntl supportenabled

pcre

PCRE (Perl Compatible Regular Expressions) Support enabled
PCRE Library Version 8.38 2015-11-23
PCRE JIT Support enabled
DirectiveLocal ValueMaster Value
pcre.backtrack_limit10000001000000
pcre.jit11
pcre.recursion_limit100000100000

PDO

PDO supportenabled
PDO drivers pgsql, sqlite, mysql

pdo_mysql

PDO Driver for MySQLenabled
Client API version mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 - $Id: b396954eeb2d1d9ed7902b8bae237b287f21ad9e $
DirectiveLocal ValueMaster Value
pdo_mysql.default_socket/var/run/mysqld/mysqld.sock/var/run/mysqld/mysqld.sock

pdo_pgsql

PDO Driver for PostgreSQLenabled
PostgreSQL(libpq) Version 9.4.15
Module version 7.1.8
Revision $Id: 93712a6af603ebb2ee5792c5be271d4d03edfbde $

pdo_sqlite

PDO Driver for SQLite 3.xenabled
SQLite Library 3.15.1

pgsql

PostgreSQL Supportenabled
PostgreSQL(libpq) Version 9.4.15
PostgreSQL(libpq) PostgreSQL 9.4.15 on x86_64-unknown-linux-gnu, compiled by gcc (Debian 4.9.2-10) 4.9.2, 64-bit
Multibyte character support enabled
SSL support enabled
Active Persistent Links 0
Active Links 0
DirectiveLocal ValueMaster Value
pgsql.allow_persistentOnOn
pgsql.auto_reset_persistentOffOff
pgsql.ignore_noticeOffOff
pgsql.log_noticeOffOff
pgsql.max_linksUnlimitedUnlimited
pgsql.max_persistentUnlimitedUnlimited

Phar

Phar: PHP Archive supportenabled
Phar EXT version 2.0.2
Phar API version 1.1.1
SVN revision $Id: 59c11f4e29768bfbbf6f41cb469abd81d8655850 $
Phar-based phar archives enabled
Tar-based phar archives enabled
ZIP-based phar archives enabled
gzip compression enabled
bzip2 compression enabled
Native OpenSSL support enabled
Phar based on pear/PHP_Archive, original concept by Davey Shafik.
Phar fully realized by Gregory Beaver and Marcus Boerger.
Portions of tar implementation Copyright (c) 2003-2009 Tim Kientzle.
DirectiveLocal ValueMaster Value
phar.cache_listno valueno value
phar.readonlyOnOn
phar.require_hashOnOn

posix

Revision $Id: b691ca925e7a085e6929579c4eba8fed0732e0ef $

Reflection

Reflectionenabled
Version $Id: db7056e03b7071d15858224c1c6c472ec58ef401 $

session

Session Support enabled
Registered save handlers files user
Registered serializer handlers php_serialize php php_binary
DirectiveLocal ValueMaster Value
session.auto_startOffOff
session.cache_expire180180
session.cache_limiternocachenocache
session.cookie_domainno valueno value
session.cookie_httponlyOnOff
session.cookie_lifetime12096000
session.cookie_path//
session.cookie_secureOffOff
session.gc_divisor10001000
session.gc_maxlifetime12096001440
session.gc_probability11
session.lazy_writeOnOn
session.namePHPSESSIDPHPSESSID
session.referer_checkno valueno value
session.save_handlerfilesfiles
session.save_path/var/www/clients/client3/web6/tmp/var/www/clients/client3/web6/tmp
session.serialize_handlerphpphp
session.sid_bits_per_character55
session.sid_length2626
session.upload_progress.cleanupOnOn
session.upload_progress.enabledOnOn
session.upload_progress.freq1%1%
session.upload_progress.min_freq11
session.upload_progress.namePHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESSPHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESS
session.upload_progress.prefixupload_progress_upload_progress_
session.use_cookiesOnOn
session.use_only_cookiesOnOn
session.use_strict_modeOnOff
session.use_trans_sid00

SimpleXML

Simplexml supportenabled
Revision $Id: 7e5516dcdf2fe6ded7970eaeb6abd8d07df39a2a $
Schema support enabled

soap

Soap Client enabled
Soap Server enabled
DirectiveLocal ValueMaster Value
soap.wsdl_cache11
soap.wsdl_cache_dir/tmp/tmp
soap.wsdl_cache_enabled11
soap.wsdl_cache_limit55
soap.wsdl_cache_ttl8640086400

sockets

Sockets Support enabled

SPL

SPL supportenabled
Interfaces Countable, OuterIterator, RecursiveIterator, SeekableIterator, SplObserver, SplSubject
Classes AppendIterator, ArrayIterator, ArrayObject, BadFunctionCallException, BadMethodCallException, CachingIterator, CallbackFilterIterator, DirectoryIterator, DomainException, EmptyIterator, FilesystemIterator, FilterIterator, GlobIterator, InfiniteIterator, InvalidArgumentException, IteratorIterator, LengthException, LimitIterator, LogicException, MultipleIterator, NoRewindIterator, OutOfBoundsException, OutOfRangeException, OverflowException, ParentIterator, RangeException, RecursiveArrayIterator, RecursiveCachingIterator, RecursiveCallbackFilterIterator, RecursiveDirectoryIterator, RecursiveFilterIterator, RecursiveIteratorIterator, RecursiveRegexIterator, RecursiveTreeIterator, RegexIterator, RuntimeException, SplDoublyLinkedList, SplFileInfo, SplFileObject, SplFixedArray, SplHeap, SplMinHeap, SplMaxHeap, SplObjectStorage, SplPriorityQueue, SplQueue, SplStack, SplTempFileObject, UnderflowException, UnexpectedValueException

sqlite3

SQLite3 supportenabled
SQLite3 module version 7.1.8
SQLite Library 3.15.1
DirectiveLocal ValueMaster Value
sqlite3.extension_dirno valueno value

standard

Dynamic Library Support enabled
Path to sendmail /usr/sbin/sendmail -t -i -f webmaster@vp.sspu-opava.eu
DirectiveLocal ValueMaster Value
assert.active11
assert.bail00
assert.callbackno valueno value
assert.exception00
assert.quiet_eval00
assert.warning11
auto_detect_line_endings00
default_socket_timeout6060
fromno valueno value
session.trans_sid_hostsno valueno value
session.trans_sid_tagsa=href,area=href,frame=src,form=a=href,area=href,frame=src,form=
url_rewriter.hostsno valueno value
url_rewriter.tagsform=form=
user_agentno valueno value

sysvsem

Version 7.1.8

sysvshm

Version 7.1.8

tokenizer

Tokenizer Support enabled

xml

XML Support active
XML Namespace Support active
libxml2 Version 2.9.1

xmlreader

XMLReader enabled

xmlrpc

core library version xmlrpc-epi v. 0.51
php extension version 7.1.8
author Dan Libby
homepage http://xmlrpc-epi.sourceforge.net
open sourced by Epinions.com

xmlwriter

XMLWriter enabled

xsl

XSL enabled
libxslt Version 1.1.28
libxslt compiled against libxml Version 2.9.1
EXSLT enabled
libexslt Version 1.1.28

Zend OPcache

Opcode Caching Up and Running
Optimization Enabled
SHM Cache Enabled
File Cache Disabled
Startup OK
Shared memory model mmap
Cache hits 99745
Cache misses 212
Used memory 22542616
Free memory 111675112
Wasted memory 0
Interned Strings Used memory 883136
Interned Strings Free memory 7505472
Cached scripts 212
Cached keys 380
Max keys 16229
OOM restarts 0
Hash keys restarts 0
Manual restarts 0
DirectiveLocal ValueMaster Value
opcache.blacklist_filenameno valueno value
opcache.consistency_checks00
opcache.dups_fixOffOff
opcache.enableOnOn
opcache.enable_cliOffOff
opcache.enable_file_overrideOffOff
opcache.error_logno valueno value
opcache.fast_shutdown00
opcache.file_cacheno valueno value
opcache.file_cache_consistency_checks11
opcache.file_cache_only00
opcache.file_update_protection22
opcache.force_restart_timeout180180
opcache.huge_code_pagesOffOff
opcache.inherited_hackOnOn
opcache.interned_strings_buffer88
opcache.lockfile_path/tmp/tmp
opcache.log_verbosity_level11
opcache.max_accelerated_files1000010000
opcache.max_file_size00
opcache.max_wasted_percentage55
opcache.memory_consumption128128
opcache.opt_debug_level00
opcache.optimization_level0x7FFFBFFF0x7FFFBFFF
opcache.preferred_memory_modelno valueno value
opcache.protect_memory00
opcache.restrict_apino valueno value
opcache.revalidate_freq22
opcache.revalidate_pathOffOff
opcache.save_comments11
opcache.use_cwdOnOn
opcache.validate_permissionOffOff
opcache.validate_rootOffOff
opcache.validate_timestampsOnOn

zip

Zip enabled
Zip version 1.13.5
Libzip version 1.1.2

zlib

ZLib Supportenabled
Stream Wrapper compress.zlib://
Stream Filter zlib.inflate, zlib.deflate
Compiled Version 1.2.8
Linked Version 1.2.8
DirectiveLocal ValueMaster Value
zlib.output_compressionOffOff
zlib.output_compression_level-1-1
zlib.output_handlerno valueno value

Additional Modules

Module Name

HTTP request

URL

https://vp.sspu-opava.eu/skoly

Headers

connectionKeep-Alive
hostvp.sspu-opava.eu
accept-encodingbr,gzip
if-modified-sinceSat, 25 Sep 2021 20:44:06 GMT
accept-languageen-US,en;q=0.5
accepttext/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
user-agentCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

$_GET

empty

$_POST

empty

$_COOKIE

empty

HTTP response

Headers

X-Powered-ByNette Framework 3
Content-Typetext/html; charset=utf-8
X-Frame-OptionsSAMEORIGIN
Set-Cookienette-samesite=1; path=/; SameSite=Strict; HttpOnly
Set-CookiePHPSESSID=jo61lsfuucaqa8nnvnp0rpb9im; expires=Sat, 15-Oct-2022 04:14:45 GMT; Max-Age=1209600; path=/; HttpOnly
ExpiresThu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Controlno-store, no-cache, must-revalidate
Pragmano-cache
VaryX-Requested-With