Volba povolání je i věcí rodičů!

Povzbuďte a podpořte své děti při výběru pro ně vhodného povolání a správného vzdělávání. Bude-li vaše dítě brzy končit základní školu a čeká-li jej tedy výběr povolání, je zde Veletrh povolání právě pro vás. Pomozte vašemu dítěti ve výběru povolání a nenuťte jej k oboru nebo vzdělávání, které mu nebude nic říkat. Výběr profese a vzdělání má vyhovovat dovednostem a talentu dítěte. Jen tak se pak bude ve svém budoucím povolání cítit dobře, dále se rozvíjet a mít předpoklady pro další kariérní postup. Čím vhodnější vzdělání děti po ukončení základní školy získají, tím nižší je riziko, že budou později nezaměstnané.

Další informace a akce

Období volby povolání je výzvou i pro rodiče. Veletrh chce proto rodičům nabídnout i další informační akce a tipy. Využijte tuto příležitost a přijďte si promluvit s odborníky z firem o tom, co která profese obnáší.

Po Veletrhu povolání se budou konat dny otevřených dveří pořádané jednotlivými vystavovateli. Využijte tuto možnost a ještě blíže se seznamte s tím, jak je možné v našem regionu studovat a v praxi uplatnit konkrétní obor!
Jejich termíny naleznete níže.

Rodiče a jiní mimoškolní návštěvníci veletrhu

Z kapacitních důvodů doporučujeme u mimoškolních návštěvníků přijít na veletrh v době od 14 do 18 hodin. Samozřejmě ale můžete prohlídku absolvovat kdykoli.

Dny otevřených dveří budou brzy doplněny