Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Informa

Kolik času potřebujete na prohlídku veletrhu?

Na veletrhu budou střední školy prezentovat, jaké obory lze u nich studovat. Poprvé také budou prezentovat firmy, v jakých profesích u nich zaměstnanci pracují. Na stáncích si žáci mohou leccos vyzkoušet, promluvit si s budoucími spolužáky či zaměstnanci. Žáci by proto měli mít dostatek času, aby se na stáncích mohli informovat a zúčastnit se drobných soutěží apod.

Doporučujeme rezervovat si na výstavu minimálně dvě až tři hodiny, nechat žákům volný prostor pohybovat se po hale a navštívit, co je zajímá.

Prohlídku je nejlepší začít od hlavního vchodu, odkud se žáci vydají po vyznačených šipkách. Nic jim tak neunikne. Zastaví se u těch povolání, které je nejvíce zajímají, a můžou se o nich pobavit s lidmi na stánku.

Můžou si ale také nejprve projít celý veletrh, vše si prohlédnout, a pak se zase vrátit ke stánkům a profesím, které je obzvláště zaujaly. To znamená, že si halu projdou klidně dvakrát nebo i vícekrát.

Role učitele

Ačkoli hlavní je při výběru povolání vliv rodičů, i učitelé hrají v tomto důležitém momentě v životě každého člověka zásadní roli. Umí poradit, odhadnout, na co je kdo dobrý, co ho baví, co mu jde, kde se asi najde.

Pro učitele jsme připravili jednak pracovní sešit, jednak vzor dopisu, které si mohou stáhnout. Pracovní sešit slouží jako příprava a průvodce nitrem každého žáka. V jednotlivých kapitolách si srovná v hlavě, co má rád, co ho dokáže zaujmout, v čem se cítí silný v kramflecích. Na veletrh pak už přijde s konkrétnější představou o tom, na které stánky by se chtěl přednostně podívat.

Dopis mohou učitelé použít jako pozvánku pro rodiče svých žáků.

Bagr

Připrav se na návštěvu Veletrhu povolání

Seznam povolání a plánek haly jsou důležití pomocníci pro dobrou orientaci ve výstavních prostorách. Najdeš v nich informace nezbytné k vyhledání stánku jednotlivých vystavovatelů, plus detailní popis příslušných povolání.

Kromě toho v nich zjistíš, které obory (povolání) se učí na které střední škole a ve kterých firmách v našem regionu se pak můžeš uplatnit.

Před návštěvou Veletrhu povolání je důležité, abys

  • uměl/a dobře popsat profesní oblast, která se ti nejvíce líbí,
  • znal/a své silné stránky a věděl/a, na co máš talent,
  • věděl/a, kde můžeš získat informace,
  • věděl/a, o kterých profesích se chceš dozvědět více,
  • se podíval/a, na kterých stáncích Veletrhu povolání budou prezentovány profese, které tě zajímají,
  • si připravil/a dotazy, které chceš při své návštěvě na veletrhu položit.

Pracovní sešit pro volbu povolání

Připravili jsme pro tebe podrobný pracovní sešit, který tě bude provázet celou výstavou. Pracovní sešit slouží nejen jako příprava na návštěvu výstavy, ale dá se používat během celého procesu výběru povolání.

Odkaz na pracovní sešit.

Která povolání jsou pro mě vhodná?

Chceš se předem ujistit, pro jaká povolání jsou tvé schopnosti a předpoklady vhodné?

Hodně Ti napoví Profitest, který ti sice nedá jasné doporučení jakou školu zvolit, ale určitě získáš podnět k přemýšlení o svých zájmech, předpokladech a silných stránkách, které můžeš vzít v úvahu při výběru svého dalšího vzdělání a budoucího povolání.

Pokud se rozhodneš test vyzkoušet, udělej si dostatečný časový prostor, zajisti si klid a vhodné podmínky pro soustředění.

Po vyhodnocení testu se dozvíš o sobě své nejsilnější stránky a dostaneš doporučení pro další studium. Který obor si nakonec zvolíš, je vždy jen na tobě a tvém rozhodnutí.

Také si můžeš prohlédnout veškerou nabídku oborů vzdělání, můžeš se podívat na videa, která ti pomohou získat představu o profesích a o pracovních prostředích.

Veškeré tyto informace získáš na stránkách www.infoabsolvent.cz, konkrétní profitest, který je zdarma pak na www.infoabsolvent.cz/Profitest.

Další odkazy, které by ti mohly pomoci s výběrem.

www.atlasskolstvi.cz – seznam středních škol a oborů v ČR

www.nsp.cz - všem dostupná databáze povolání spravovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

www.narodnikvalifikace.cz – informace o soustavě celostátně uznávaných profesních kvalifikací v ČR

Řadu z uvedených povolání najdeš přímo na Veletrhu povolání. Využij této možnosti a ověř si svůj výběr přímo na stáncích VPO.

Vyhledej si v seznamu povolání obor, který tě baví. Vyfiltrují se ti školy, kde můžeš daný obor studovat a seznam zaměstnavatelů, u kterých máš šanci po absolvování studia najít práci.
Pozor: ukazují se jenom školy a zaměstnavatele, kteří se prezentují na Veletrhu.

Školy

Zaměstnavatelé